Behandling av personuppgifter

YOU.se förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Insamling av information

Genom att registrera dig eller beställa varor av oss samtycker du till att YOU.se lagrar och använder uppgifterna om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar.

De uppgifter som vi får tillgång till och lagrar när du beställer varor av oss via Klarna Checkout är följande: namn, adress, e-postadress och i vissa fall telefonnummer. När du beställer får vi EJ tillgång till kortuppgifter, bankkontouppgifter eller ditt personnummer.

Om Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator (dator syftar här på alla typer av enheter med webbläsare, även smartphone, surfplatta, smart TV etc.). I en cookie lagras olika typer av information om besökaren och inställningar och val som besökaren gör på webbplaten. Cookies är ofarliga och kan inte skada din dator.

Genom att besöka YOU.se med en webbläsare som är inställd på att ta emot cookies så accepterar du att din webbläsare och dator tar emot och lagrar cookies från YOU.se. I din webbläsare (t.ex. Chrome, Safari, Firefox, Edge, Internet Explorer, Opera) kan du ställa om inställningarna för hur den ska ta emot och lagra cookies. Du bör även kunna ställa om den till att inte ta emot cookies alls. Observera att delar av YOU.se inte kommer fungera fullständigt om du inaktiverar cookies.

YOU.se använder cookies för att förbättra besökares upplevelse av webbplatsen. I dessa lagras information om bl.a. valt språk och valuta. De krävs också för att hålla reda på vilka varor som läggs i varukorgen, vilken fraktmetod som är vald, och hur produkterna ska visas (rutnät/lista) och sorteras. Cookies är även till hjälp för att vi ska kunna samla in statistik och trafikdata över våra besökare. Denna data är helt anonym och kopplas aldrig ihop med enskilda individer.

Säkerhet

YOU.se skyddar dina personuppgifter genom flera tekniska säkerhetsåtgärder. I det fall att du har ett eget konto registrerat på YOU.se krävs ett personligt lösenord för åtkomst till detta. För att förhindra obehöriga från åtkomst till ditt lösenord och konto använder vi oss av salt och envägskryptering av lösenord. Du ansvarar även själv för inte någon obehörig kommer åt ditt lösenord.

Alla våra betallösningsleverantörer uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är en säkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen, bl.a. MasterCard, Visa, Amex och Diners. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort.

Användning av personuppgifter

Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig (så som att leverera varorna till din adress, och att vid behov kunna kontakta dig gällande din beställning) samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service.

Om du har samtyckt till att ta emot vårt nyhetsbrev av oss via e-post kommer uppgifterna även att användas för detta. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av oss. Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs vidare eller används till reklamutskick från tredje part.

Rättelse, insyn och återkallelse

Vi behandlar alla dina personuppgifter i enlighet med PUL, personuppgiftslagen. Du har rätt att efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran få ta del av de personuppgifter som finns lagrade om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare som uppgifterna har lämnats. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta till felaktiga eller ta bort dina personuppgifter.

Om du vill ta del av de personuppgifter vi lagrar om dig, eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

Ändring av policy

Denna policy kan när som helst uppdateras av YOU.se. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur YOU.se behandlar dina personuppgifter.

  • Inga produkter i varukorgen