Gratis Frakt

 

1-2 vardagar leverans

 

Äkta varor & Nöjd kund garanti

Köpvillkor

Köp

För att få beställa av oss måste du vara minst 18 år gammal, alternativt ha målsmans tillstånd.

Vid köp av receptfria läkemedel gäller alltid 18-års gräns.

Avtal om köp ingås när du har slutfört en beställning och vi har skickat en orderbekräftelse, faktura eller kvitto till dig. I fall vi inte har skickat något av dessa ska leveransbekräftelsen anses vara accept.

Odersammanfattningen som skickas automatiskt av oss när du slutfört en order är inte en accept.

Dina skyldigheter

Vi kräver att du som kund alltid håller en trevlig ton vid kontakt med vår kundtjänst. Hot och anklagelser mot oss eller vår personal är inte acceptabelt. Vi har rätt att neka dig hjälp vid kundtjänstärenden och reklamationer i de fall att du har en aggresiv eller nedsättande ton, använder hot, förtal, förolämpningar, falska anklagelser, trakasserier eller personangrepp. Brott mot 5 kap Brottsbalk (1962:700) kan komma att polisanmälas.

Det är din skyldighet att ange korrekt adress och kontaktuppgifter såsom e-postadress och mobilnummer. Vi har slutfört vår del av avtalet när vi har skickat ordern till din angivna adress med dina angivna kontaktuppgifter. I nedan situationer är du som kund betalningsskyldig:

  • Om du har angivit fel adress och försändelsen inte når dig och inte heller returneras till oss.
  • Om du har angivit fel mobilnummer så att en annan person aviserats via sms och på vis kunnat hämta ut din försändelse.

Våra rättigheter

Vid en uppenbar felprissättning förbehåller vi oss rätten (enligt 32 § avtalslagen) att korrigera felet i efterhand eller avbryta din order. För att det ska kunna komma att handla om ett uppenbart felaktigt pris ska antingen:

  1. Varans EAN-kod inte stämt överens med produktens namn.
  2. Varan ha sålts till ett betydligt lägre pris jämfört med alla andra aktörer på den svenska marknaden.
  3. Varan ha sålts till hälften eller lägre av vårt ordinarie pris, eller 70% eller mer under rekommenderat pris.

Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att häva ditt köp.

Prisförändringar vid förbeställningar

I de fall du har lagt en beställning på en av oss icke lagerförd vara, så har vi alltid rätt att makulera denna vara från din order ifall priset på denna vara sedermera har stigit hos våra leverantörer.

Produktöverensstämmelse och Nöjd-Kund-Garanti

Produktöverensstämmelse gällande Utseende

När du beställer en kosmetisk produkt (t.ex. hudvård, hårvård, makeup, dofter) eller hygienprodukt så ingår du ett avtal om att köpa en produkt med i första hand angivet namn, och i andra hand en viss EAN-kod. Produktbilden finns i illustrativt syfte och produktens utseende kan i verkligheten skilja sig mot bilden på dermastore.se. Att produktens utseende skiljer sig mot bilden är inget giltigt skäl för reklamation såvida inte skillnaden är väsentlig och du har mottagit en helt annan produkt.

Om du däremot har köpt till försäkringen ”Nöjd-Kund-Garanti PLUS+”, så skyddar du dig mot de skillnader som nämns i stycket ovan, dvs att produkten inte ser ut som förväntat, och du har rätt att returnera varan för full återbetalning, trots att plomberingen är bruten, och vi står då även för returfraktkostnaden. Du måste fortfarande returnera produktens förpackning. Kostnaden för försäkringen återbetalas dock inte.

Det är inte ovanligt att tillverkarna designar om sina produkter och vi kan inte alltid hålla hemsidan uppdaterad med senaste produktdesignen.

Det förekommer också att produktbilderna är helt digitala framställningar av produkterna, d.v.s. ej fotografier.

Ibland kan vi visa en bild föreställande samma produkt men med en annan storlek än den angivet på produktnamnet, storleken angivet i produktnamnet är det du köper.

De allra flesta produkter har en plombering, men det finns de som inte har det, då just den produkten alltid levereras utan plombering från våra leverantörer. Om du har mottagit en produkt utan plombering så får du gärna kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig med ärendet.

Produktöverensstämmelse gällande Dofter

Om en doft är annorlunda mot vad du har upplevt tidigare betyder det oftast inte att det är något fel på doften. Parfymtillverkarna formulerar då och då om vissa av sina dofter. Detta beror bl.a. på att det på EU-nivå regelbundet förbjuds kemikalier som används som doftämnen. Att en doft du köpt inte doftar som tidigare p.g.a en omformulering är inget giltigt reklamationsskäl.

Om du däremot har köpt till försäkringen ”Nöjd-Kund-Garanti PLUS+ PREMIUM”, så skyddar du dig mot sådana här skillnader, alltså omformuleringar och batchvariationer, och du har rätt att returnera varan för full återbetalning, trots att plomberingen är bruten. Du måste fortfarande returnera produktens förpackning. Vi står i dessa fall för returfraktkostnaden. Kostnaden för försäkringen återbetalas dock inte.

Om doften blivit dålig p.g.a ålder så är det alltid ett giltigt reklamationsskäl, förutom i de undantagsfall som nämns i kapitlet nedan.

Produktöverensstämmelse gällande Ålder

Om en gammal produkt, som tydligt har försämrats p.g.a. ålder, skickats ut trots att det finns nytillverkade exemplar är det en godkänd grund för reklamation.

Det finns dock undantag för när ålder av en produkt är ett giltigt reklamationsskäl. Se nedan:

Ett fåtal av de produktlinjer som vi säljer kan ha upphört att tillverkas för flera år sedan, men kan ibland finnas kvar för försäljning.

Om du beställer en sådan här vara så accepterar du att motta en produkt som är flera år gammal, och du frånsäger dig rätten att reklamera den p.g.a ålder. Vi märker i största möjliga mån ut sådana här varor med "VINTAGE" i namnet, men kan dock inte garantera att denna märkning alltid finns, utan det är upp till dig som konsument att hålla dig informerad om huruvida en produktlinje fortfarande är i produktion eller är så kallad "vintage".

Om du däremot har köpt till försäkringen ”Nöjd-Kund-Garanti PLUS+ PREMIUM”, så skyddar du dig mot sådant här, och du har rätt att returnera varan för full återbetalning, trots att plomberingen är bruten. Du måste fortfarande returnera produktens förpackning. Vi står i dessa fall för returfraktkostnaden. Kostnaden för försäkringen återbetalas dock inte.

Särskilda villkor för Nöjd-Kund-Garanti och Fraktförsäkring

"Nöjd-Kund-Garanti PLUS+" och "Fraktförsäkring" ('Försäkringsprodukterna'), vilka erbjuds till kunder som en tilläggstjänst i samband med köp av produkter från vår nätbutik, ska anses vara försäkringsavtal enligt definitionen i Försäkringsavtalslagen (2005:104). Vid köp av dessa Försäkringsprodukter ingår kunden i ett avtalsförhållande med oss som försäkringsgivare och därmed gäller särskilda villkor som regleras av denna lag samt av de specifika försäkringsavtalsvillkor som tillhandahålls vid köptillfället.

När du tecknar en tilläggsförsäkring via vår nätbutik accepterar du att det är ett försäkringsavtal såsom definierat i svensk lagstiftning enligt Försäkringsavtalslagen (2005:104). Försäkringen anses vara förbrukad när den har tagits i anspråk, det vill säga när du har rapporterat ett skadefall och en eventuell ersättning har betalats ut enligt försäkringens villkor.

I enlighet med gällande regler kring distansavtal och avtal utanför affärslokaler (se Konsumentköplag (2022:260) och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler [2005:59]), har du som konsument rätt att ångra ditt köp av försäkring inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingåtts, förutsatt att försäkringen inte har tagits i anspråk. För att fullfölja din ångerrätt måste du meddela oss inom ångerfristen. Efter att ångerrätten har utnyttjats och försäkringen är avbruten, kommer hela den betalda premien att återbetalas.

Skulle försäkringen användas innan ångerrättens utgång, vilket innebär att ett skadefall rapporteras och behandlas enligt försäkringens villkor, kommer ingen återbetalning av premien att ske, då försäkringstjänsten anses vara fullbordad.

Villkor för Ångerrätt avseende Fraktförsäkring

När du som kund lägger en order och väljer att lägga till "Fraktförsäkring" till din beställning, påbörjar du omedelbart användningen av den tjänsten i och med att varan skickas från vårt lager. Denna försäkring är avsedd att skydda din beställning under transporten till den adress som angivits vid köptillfället.

I enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, förverkas ångerrätten för tjänster om fullgörandet av avtalet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke och erkännande om att ångerrätten går förlorad när tjänsten fullgörs. Då "Fraktförsäkringen" genom sin natur är en tjänst som fullgörs omedelbart och är fullständigt förbrukad vid framgångsrik leverans, medför detta att rätten att ångra köpet av "Fraktförsäkring" inte är tillämplig när försändelsen har skickats från vårt lager.

Genom att acceptera dessa villkor i samband med ditt köp, bekräftar du att du förstår och godkänner att köpet av "Fraktförsäkring" inte kan ångras och att ingen återbetalning kan ske för denna tjänst, när leveransen av din beställning har påbörjats.

Villkor för Ångerrätt avseende Nöjd-Kund-Garanti PLUS+

"Nöjd-Kund-Garanti PLUS+" är en tilläggsförsäkring avsedd att erbjuda ytterligare trygghet och service utover den lagstadgade reklamationsrätten och ångerrätten. Försäkringen träder i kraft och blir aktuell så snart som kunden har mottagit och tagit emot varan.

Ångerrätten för "Nöjd-Kund-Garanti PLUS+" underlyder bestämmelserna i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har rätt att ångra köpet av "Nöjd-Kund-Garanti PLUS+" under de förutsättningar som följer:
- Om kunden ångrar köpet av den underliggande varan och utnyttjar den lagstadgade ångerrätten inom fjorton (14) dagars ångerfrist och där varan återsänds i oförändrat skick.
- Vid godkänd reklamation under den lagstadgade reklamationsrätten där felet täcks av gällande konsumentskyddslagstiftning.

Om kunden mottar en felfri vara och inte uttrycker missnöje genom att åberopa någon av ovanstående punkter, anses väl mottagandet av varan som ett godkännande av "Nöjd-Kund-Garanti PLUS+". I dessa fall, där kunden har tagit emot varan utan att ångra köpet eller initiera en reklamation enligt ovan, är köpet av "Nöjd-Kund-Garanti PLUS+" fullbordat och ångerrätten för denna försäkring anses förverkad. Följaktligen kan ingen återbetalning av premien för "Nöjd-Kund-Garanti PLUS+" krävas efter att denna punkt är uppfylld.

Priser

Med rekommenderade priser avses de ordinarie priser som en konsument normalt förväntas betala för varan i en fysisk butik i Sverige. Oftast är dessa priser satta av respektive varumärkes svenska agentur. Rekommenderade priser på de produktstorlekar, produkter eller märken som normalt inte säljs i Sverige räknas om från butikspriser i jämförbart EU-land, i första hand Danmark, England och Tyskland.

Våra priser styrs av marknaden och inköpspris, detta innebär att våra priser ibland kan ändras från dag till dag. Du som kund har därför inte rätt att köpa en produkt till ett specifikt pris som du har sett på hemsidan en annan dag än då köpet läggs, då priserna ändras kontinuerligt.

Betalning - Privatkunder i Sverige

För privatkunder använder vi oss i första hand av betallösningen Svea Checkout. För de som inte vill eller kan betala genom Svea Checkout går det bra att betala med de alternativa betallösningarna.

Svea Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Svea Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Svea faktura, Svea konto, kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.

Hela webbsidan och kassan Svea Checkout skyddas av ett SSL/TLS säkerhetscertifikat. Vi får aldrig tillgång till dina kortuppgifter eller till din bank.

Alla kortbetalningar där säkerhetslösningen 3D Secure är tillämplig skyddas av 3D Secure.

Betalning - Andra kunder

För andra kunder som inte är privatkunder i Sverige accepterar vi kort.

Leverans

Normal leveranstid inom Sverige är 1-3 arbetsdagar efter det att vi mottagit din beställning för varor som finns i lager. Vi har som mål att skicka din beställning senast arbetsdagen efter att du lagt din order, sedan är leveranstiden med alla fraktbolag normalt 1-2 dagar till största delen av Sverige.

Till vissa delar av Sverige kan dock leveranstiden normalt vara 1-2 dagar längre. Med PostNord inkluderar detta norra Sverige med postnummer som börjar på 8 och 9.

Vi skickar med PostNord och DHL.

PostNord Varubrev: Levereras till din dörr eller brevlåda om möjligt, annars till ombud.

DHL Servicepoint: Levereras till ombud och du aviseras för att hämta ut försändelsen. I de flesta fall kommer din försändelse att levereras till det ombud som du väljer, men i vissa fall (t.ex. om ombudet är fullt så kan paketet levereras till ett annat närliggande ombud). Detta ligger utanför vår kontroll, och är ingenting som vi kan hållas ansvariga för.

Försändelser som kommer till ombud skall hämtas inom 14 dagar för att förhindra att de går i retur, för Budbee box gäller 7 dagar.

Till andra länder finns olika fraktalternativ som val i kassan med information om deras vanliga leveranstid och kostnad.

I det fall att du lägger flera beställningar inom ett tidsintervall på 2 arbetsdagar förbehåller vi oss rätten att skicka ordrarna tillsammans, samt i vissa fall skicka med DHL trots att du har valt ett annat leveransalternativ.

Leveranstidsberäkning

En order som görs innan 14.00 på en vardag anses vid leveranstidsberäkning vara gjord samma dag, som då räknas som dag 0.

Att göra en order under en helgdag eller efter 14.00 en vardag, är ekvivalent med att göra den på morgonen nästkommande arbetsdag. Denna dag räknas som dag 0.

Hemleverans utanför dörr samt påse på dörren

Om du väljer ett leveransalternativ där du accepterar att paketet får lämnas utanför din dörr eller lägenhetsport så godkänner du att paketet och dess innehåll ansetts ha avlämants och vara i din besittning i enlighet med 2 kap 6 § KKL så snart paketet har lämnats utanför din dörr eller lägenhetsport. Du godkänner härmed även att risken för varan/varorna vid ett sådant överlämnande har övergått till dig.

Fraktavgift

Fraktavgift varierar med ordervärde, produktantal, orderns vikt, paketmått och valt fraktalternativ. Priset för frakt framgår i kassan innan du slutför din order.

Outlösta försändelser / Försändelser som går i retur

För försändelser som går i retur på grund av någon av orsakerna nedan har vi rätt att debitera upp till 200 SEK inkl. moms per order för frakt och administrativ kostnad. Detta enligt 37 § och 41 § Konsumentköplag.

  1. Försändelser som hamnar hos utlämningsställe, men inte hämtas ut inom liggetiden och därmed går i retur.
  2. På ordrar där fel adress har angivits och försändelsen därmed returnerats.

För ej uthämtade paket innehållande receptfria läkemedel gäller följande: Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter får returnerade läkemedel inte säljas vidare eller skickas ut på nytt. Läkemedel som kommer i retur till apotek, eller ej hämtats ut på ombud, måste enligt lag destrueras. Kostnaden för läkemedel i ej uthämtat eller returnerat paket kommer att debiteras kund.

Det är ditt ansvar att se till att du skriver in korrekta kontaktuppgifter (och kontrollerar dina inkorgar) så att vi/fraktbolaget kan komma i kontakt med dig gällande din leverans. Det är också ditt ansvar att använda de rekommenderade informationskanelerna för mottagande av leverans, om du exempelvis väljer att inte använda Budbee appen för en Budbee leverans så är inte vi ansvariga för att du inte mottar information om din leverans. 

Den estimerade leveranstiden för outlösta försändelser/försändelser med inkorrekta adresser är generellt mycket längre än för andra returer och försändelser, det handlar vanligtvis om en leveranstid på 2-5 veckor.

Tull / moms på leverans utanför EU

På försändelser till länder utanför EU, kan eventuell tull, moms och andra avgifter läggas på försändelsen. Detta är utanför vår kontroll och inget som vi ansvarar för.

Parfymer på flyg

Om du har beställt parfym och inte bor i några för följande länder: Sverige, Danmark (ej Grönland), Norge (ej Svalbard) eller Finland finns det en risk att din beställning nekas leverans. Detta beror på att parfymer inte är tillåtna att skickas med flyg. Om ditt paket returneras till oss av denna anledning kommer vi att annullera din beställning och ge dig en full återbetalning.

Mottagande av försändelse

Du förpliktar dig att vid mottagande av försändelse undersöka att ytteremballage ser oskadat ut, samt att försändelsen inte ser ut att ha öppnats och åter förslutits under leveransen. Vid upphämtning hos ombud skall detta göras direkt på ombudet.

Om ytteremballaget är tydligt skadat

Om ytteremballaget är tydligt skadat och varor inuti misstänks ha kunnat tagit skada av detta, eller om ytteremballaget ser ut att ha öppnats och åter förslutits under leveransen, ber vi dig att fotografera försändelsen innan den öppnas. Om du hämtar försändelsen hos ombud, rapportera skadan till ombudet, samt få försändelsen vägd och vikten bevittnad av personal på ombudet.

Om en vara har tydliga yttre skador

Om en vara har tydliga yttre skador, eller är helt förstörd ska du spara produkt, produktens förpackning och fraktemballaget. Kontakta sedan oss för att reklamera. Vi kan begära fotografier på produkt och emballage samt retur av allt, inklusive fraktemballaget.

Har en parfymflaska eller annan glasflaska krossats så vill vi ha fotografier på botten av parfymens flaska där batch-kod framgår och fotografi av parfymens förpackning där batch-kod framgår, samt fotografi på ytteremballaget där alla skador framgår samt foto där hela fraktsedeln syns tydligt.

Du kan ej få ersättning om du slängt varan eller ytteremballaget och/eller ej tagit fotografier.

 

Om innehållet i ett paket helt eller delvis saknas har vi rätt att skicka ut ett nytt paket eller en ny produkt framför en återbetalning. 

 

Försening & Dröjsmål

I det fall en produkt inte kan skickas inom 36 timmar (exempelvis p.g.a felaktig lagerstatus) kommer vi att meddela dig om detta, och om möjligt en förväntad ny leveranstid. Du har i detta fall rätt att utan kostnad häva ditt köp. En faktura aktiveras inte förrän en order skickas.

I sällsynta fall kan speditörens leveranstid från dess att vi har skickat en försändelse vara längre än normalt. I sällsynta fall kan försändelser även försvinna.

Fall där en försändelse har blivit försenad av posten inom rimliga gränser (mindre än 10 dagar) är inte ett giltligt skäl till reklamation. 

Vår policy är att vänta 10 vardagar från senaste spårningshändelse innan vi kan anse att en försändelse är försvunnen. Först efter 10 vardagar från det datum vi har skickat en försändelse kan vi utföra en återbetalning eller skicka ordern igen. I det fall att du har köpt till fraktförsäkring så väntar vi enbart 5 vardagar från senaste spårningshändelse till dess att vi skickar ordern på nytt.

I de fall att vi skickar ordern på nytt och båda försändelser kommer fram till slut, måste du alltid returnera den ena för att inte vara betalningsskyldning för varorna i båda leveranser. I dessa fall bekostar vi returfrakten.

Denna policy ersätter inte de rättigheter du har i enlighet med Konsumentköplagens 10§, 11§, 12§, 13§ och 14§.

Du har alltså rätt häva köpet utan kostnad tidigare än vid 10 vardagars försening, men vi avvaktar med återbetalningen för att se vad som händer med försändelsen.

Om du vid beställningen har angivit en felaktig adress och försändelsen av denna orsak inte kommer fram till dig och inte heller går i retur till oss är vi varken skyldiga att återbetala dig eller skicka beställningen på nytt.

Om du uppger att du inte har mottagit leverans, men fraktbolagets spårningsinformation trots allt säger att försändelsen är levererad har vi rätt att

  1. Skicka en ny leverans till dig som kräver legitimation för uthämtning.
  2. Ta ut en "ej uthämtad avgift" om upp till 250 kr om du ej hämtar ut denna leverans.

 

Allergi och allergiska reaktioner

Det är ditt ansvar som kund att hålla reda på eventuella allergier och överkänsligheter som du har. Vi ansvarar inte för personliga allergier till följd av innehåll i produkter. Om du upplever allergiska besvär på grund av en produkt som du har beställt hos oss, kontakta vår kundtjänstmail med bilder på reaktionen. Om vi kan bedöma att reaktionen kommer ifrån produkten som vi har beställt så ger vi som standard 50% av pengarna tillbaka. 

 

Ånger

När du handlar på YOU.se inom Sverige och EU har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du mottagit leverans, eller vid delleverans, efter att sista varan är levererad. Observera att det räcker med att du meddelar oss att du vill utnyttja din ångerrätt inom 14 dagar, du behöver alltså inte ha skickat tillbaka varan inom 14 dagar för att ångerrätten skall vara giltig.

På köp till länder utanför EU gäller ej ångerrätt.

Du kan läsa mer om hur du gör en retur här.

För att du ska få full ersättning krävs att produkten är i väsentligt oförändrat skick, d.v.s oanvänd och ej skadad. Det är tillåtet att öppna förpackningen och kontrollera varan på sådant vis som ej skadar produkten eller dess förpackning.

Ångerrätten upphör på underkläder om de har provats.

Försegling eller plombering får ej brytas för att du ska få full ersättning. Detta enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap. 11 § punkt 5.
Till försegling räknas den genomskinliga plast som finns runt om parfymförpackningar.

För en kosmetisk produkt (makeup, parfym, hudvård, hårvård) som är minimalt använd eller vars plombering är bruten har du ändock rätt att ångra din order med värdeminskningsavdrag, detta enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2 kap. 15 § 2). Det innebär att vi ger dig 70% av produktens pris tillbaka.

Om du ångrar del av en order vars totala värde överstiger tröskelvärdet för fri frakt, och värdet på varorna du behåller efter ångern understiger tröskelvärdet för fri frakt, så har vi rätt att debitera ordinarie fraktavgift som hade debiterats i det fall du enbart beställt de varor som du behåller.

Om du ångrar del av en order och detta leder till att resterande varor i ordern inte längre lever upp till villkoren för en rabatt som du har erhållit, så har vi rätt att ta bort rabatten från ordern. Detta kan leda till en mindre återbetalning än värdet av den eller de ångrade varorna. I vissa fall kan det leda till att orderns totalsumma ökar, och att ingen återbetalning alls sker.

YOU.se kommer ej att lösa ut paket mot postförskott

För att meddela ånger kan du kontakta oss via e-post eller telefon, se http://you.se/kontakt.

Du kan även skicka brev till:
Vou You AB
Åbäcksgatan 6
431 67 Mölndal

Du kan då, om du vill, användadenna ångerblankett.

Avbeställning

Du har även rätt att, i den mån det är praktiskt möjligt utan större besvär för oss, avbeställa en order innan vi har skickat den, samt efter att den är skickad men innan du har mottagit den.

Om du avbeställer innan vi har skickat så gör vi vårt bästa för att stoppa den från att skickas, men vi kan inte lämna någon garanti på att vi kan eller hinner. Vi tar varken någon avgift eller kräver någon ersättning för en order som du avbeställer innan vi har skickat.

Om du avbeställer en order som är skickad, men som du ej ännu mottagit, har vi (enligt 37 § och 41 § Konsumentköplag) rätt att ta ut en ersättningsavgift om upp till 200 SEK inkl moms.

Reklamation

YOU.se tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt vilket innebär att du har tre års reklamationsrätt efter det att du har mottagit varan. Vi åtar oss även att följa allmänna reklamationsnämndens (ARN, Box 174, 101 23 Stockholm) rekommendationer.

En reklamation skall göras inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Meddelande som skickas inom två månader efter det att du märkt ett fel i en vara anses alltid ha lämnats i rätt tid. Produkten skall sedan returneras till oss. Vi kommer kontrollera felet på produkten och återbetala dig för produkten om vi kan bekräfta att felet existerar samt att det var ett ursprungligt fel. Vi ersätter dig även för eventuella fraktkostnader och andra kostnader som kan ha uppkommit i samband med reklamationen.

Försök aldrig åtgärda ett fel på en produkt själv som på något sätt modifierar eller förstör produkten, då upphör din rätt att reklamera. Reklamerar och returnerar du en produkt måste hela produkten inklusive dess förpackning returneras.

Läs mer under avsnittet Produktöverensstämmelse för att förvissa dig om vissa ej giltiga reklamationsskäl.

Om vi inte kan godkänna en reklamation måste vi återsända produkten till dig, och du blir skyldig att betala den faktiska fraktkostnaden för returen samt återsändningen till dig. Alternativt kan vi ta produkten som ånger med värdeminskningsavdrag, se avsnittet under Ånger.

Kontakta oss så hjälper vi dig.


Om du befinner dig utanför Sverige och önskar returnera en vara på grund av ånger, är det du som behöver arrangera och stå för returfrakten på produkten. Om du befinner dig inom Sverige kan vi arrengera en returfraktsedel, som du sedan står för. Om det är något fel på produkten som är grunden för returen så står vi för returfrakten.

Återbetalning

YOU.se åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 14 arbetsdagar från den dag du meddelat oss att du vill häva ditt köp. Du kan dock få vänta till dess att vi har mottagit varan/varorna i retur eller att du har skickat bevis på att du har returnerat.

Vid reklamation åtar vi oss att återbetala returfraktkostnaden inom 14 arbetsdagar från den dag vi mottagit den reklamerade varan, om vi kan godkänna reklamationen.

Alla återbetalningar sker med samma betalningssätt som vid köpet, förutom Swish. Vid Swishbetalningar behöver vi ditt bankkontonummer för en återbetalning via banköverföring. Det är ditt ansvar att inför en banköverföring ange ett korrekt kontonummer, vi kan inte hållas ansvariga om pengar har skickats till fel konto om du har uppgett ett inkorrekt kontonummer. 

Bedrägerier

Om du som kund utför eller försöker utföra bedrägeri mot oss, har vi rätten att av dig utkräva en bedrägerihanteringsavgift om 1 500 kr. Utebliven betalning av bedrägerihanteringsavgiften kommer tas vidare till inkasso och eventuellt kronofogden.
Vi kommer även polisanmäla alla bedrägerier samt bedrägeriförsök.

Tvister

Vid tvister kan du även använda EUs sida för tvistlösning

 

Köpvillkoren uppdaterades senast: 2024-01-17